Arboristtjänster

Vid arboristtjänster tar jag in hjälp av en annan arborist för att kunna arbeta så säkert som möjligt. När vi fäller blir det en del att ta hand om efteråt. Det mesta brukar bli till ved och så blir det en del ris därtill. Om du som kund vill ta hand om allt eller en del så gör vi upp det innan. Jag beräknar arbetet på antal timmar så jag måste veta om det ska vara med i offerten eller inte. Hör av dig för en kostnadsfri offert!

Beskärning

Vi beskär träd på tomter/marker som är för nära hus eller av annan anledning behöver beskäras. Vi erbjuder också fruktträdsbeskärning.

Ta ner riskträd

Vi klättrar upp i trädet och fäller det i sektioner. Om det är byggnader eller känslig mark nära trädet så firar vi ner delarna. Vad som händer med veden får du som kund bestämma.

Hamling

Att hamla träd innebär att man tar bort årsskotten varje år. Det har människan gjort under en lång tid tillbaka för få mer foder till betesdjuren. Hamlade träd blir inte så stora men de brukar bli gamla och är ofta väldigt rika på biologisk mångfald.

Veteranisering

Veteranisering innebär att man skadar trädet och ofta efterliknar naturliga skador för att trädet ska få liknande strukturer och skador som ett gammalt träd kan ha. Det ger upphov till en stor artmångfald av vedlevande skalbaggar, vedsvampar och andra organismer knutet till trädet. 

CPT-Certifiering

Jag har gått en professionell trädklättringsutbildning för arborister.