Praktisk naturvård

Slåtter och ängsvård

Jag slår eran äng och tar bort sly och uppstickande stenar. 

Om du har en äng som inte är slagen föregående året kan jag bränna området för att få bort fjolårsgräset som kan vara besvärligt att slå med lien. 

Liekurser

Jag håller kurser hur man använder lien och får den riktigt vass. Här har jag samarbete med Jan Wester. Om du är ensam så hänvisar jag till de ordinarie kurserna som du hittar på  slattergubben.se. Om ni är ett sällskap (max 8 pers.) kan vi skapa ett nytt kurstillfälle efter era önskemål. 

Träd

Jag fäller och röjer träd i naturvårdande syfte. Det kan t ex vara att friställa ekar eller ta bort gran för en mer lövrik skog. 

Inventering

Jag utför olika biologiska inventeringar. Har du egen mark och vill veta vad det finns för naturvärden så kan jag inventera området och ge förslag på skötselåtgärder om det är relevant. Detta kan kombineras med en enklare naturguidning om så önskas.

Några tidigare uppdrag

Åtgärder vid vandringsled. Fällning av döda granar vid vandringsled för att ta bort risken för besökare i naturreservatet.

Lieslåtter i en av länsstyrelsens slåtterängar.