Quercus

Varför Quercus? Quercus är eksläktet på latin. Eken är mitt favoritträd och också ett träd som jag jobbar mycket med. Allt från friställning till beskärning och veteranisering. Varje ek är unik då de kan se så olika ut och vara värd till många hundra olika organismer under ekens livstid. Om man ser på en riktigt gammal ek så kan man undra vilken kung som regerade när den här eken kom till världen.