Miniskotning

Bortforsling av stockar, grenar och ris. Miniskotaren samlar snabbt ihop material. Den har ett lågt marktryck och lämnar väldigt lite spår efter sig. Trots den låga vikten kan den lyfta stockar upp till 1000 kg.

Fotogalleri